Z dniem dzisiejszym rozpoczynamy akcję „Petycja”.
Polegać to będzie na tym, że początkowo szukamy osób, które czynnie wzięłyby udział w Naszej akcji. Tym działaniem jest pomoc Fundacji Viva! z którą współpracujemy i o której działaniach niedawno pisaliśmy.

   Po zebraniu wszystkich chętnych- liczymy na dużą ilość- podzielimy się na zespoły 2-3osobowe (w zależności od liczby osób) i każdy zespół zostanie przydzielony do danego rejonu w Warszawie. Punktami akcji będą głównie stacje warszawskiego metra na linii Marymont- Wilanowska oraz miejsca gromadzące dużą ilość osób w godzin południowych. Każdy zespół dostanie 3rodzaje petycji („Na Rzecz Globalnego Zakazu Polowań Na Foki”, „Przeciw Wywozowi i Zabijaniu Polskich Koni Na Mięso” i „Przeciw Stosowaniu Kojców Porodowych”) oraz ulotki Fundacji z załączonym linkiem do bloga Naszego wolontariatu.

   Planowany termin akcji „Petycja”: 17-19.08.br! Oczywiście nie ma obowiązku bycia każdego dnia. Działamy przecież charytatywnie więc nie ma mowy o przymusie. Fajnie by było jakby zgłaszały się osoby, które mogłyby być z Nami przez te 3dni:)

Czekamy na Was!

Dobreserca